Részvételi szabályzat a MegaĐukát akcióhoz.

Megatherm kft. megadukát-gyűjtő akciójának részvételi szabályzata

 1. Az akció 2005. február 3-tól visszavonásig tart. Ezen időtartam alatt a Megatherm Kft-nél történt vásárlások után a résztvevők meghatározott értékben MegaĐukátokat (a továbbiakban: Ð) kapnak. Az akció valamennyi Megatherm Szerelvénycentrumban és nagykereskedelmi telephelyen igénybe vehető. (Ezek elérhetősége megtalálható a Megatherm Kft honlapján (http://www.megatherm.hu/kapcsolat).
 2. A Ð-gyűjtő akcióban bárki részt vehet, aki a Megatherm Kft honlapján, illetve telephelyein megtalálható regisztrációs lapot kitölti és visszajuttatja, a jelen játékszabályzatot elfogadja, és a regisztráció időpontjától számítva legalább 5 különböző dátumú, kifizetett számlával rendelkezik. Regisztrációra az akció teljes időtartama alatt lehetőség van. A regisztráció akkor érvényes, ha minden adat a valóságnak megfelelően kerül feltüntetésre. Az akcióban a Megatherm Kft. munkatársai, azok hozzátartozói illetve az említett személyek üzleti vállalkozásaival kapcsolatban álló személyek, vállalkozások nem vehetnek részt.
 3. A Megatherm Kft kizárhatja azt a résztvevőt az akcióból, aki/amely nem valós adatokat ad meg a regisztráció során, illetve nem közli ezen adatok megváltozását.
 4. Az akció résztvevői hozzájárulnak, hogy adataikat a Megatherm Kft marketing célokra, reklám anyagok küldésére, az aktuális akciókról való tájékoztatás, az akciókról és a Megatherm Kft-nél jelentkező újdonságokról (pl. személyi hírek, bolt nyitása / bezárása, új termék stb.) szóló hírlevelek és elektronikus hirdetése kiküldésére használja. A Megatherm Kft az akcióban történő részvétel során és kapcsán megadott adatokat bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki.
 5. Az adataik törlését, helyesbítését, zárolását a résztvevők a írásban az ugyfelszolgalat@megatherm.hu email címre, vagy a 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 135. cím alá megküldött levélben kérhetik. A Megatherm Kft. adatkezelési azonosítója: NAIH-71990/2014 Az adatkezelésre egyebekben a http://www.megatherm.hu/adatkezelesi-es-adatvedelmi-szabalyzat címen elérhető Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 9- 15 pontjában foglaltak irányadóak.
 6. Az akció során a Megatherm Kft által meghatározott termékek vásárlása esetén előre meghatározott pontértékeket kapnak a résztvevők, melyeket az akció időtartama alatt ajándékokra válthatnak be. Az akcióba bevont termékek köre, illetve az értük jóváírt Ð-érték változhat, azokat a Megatherm Kft. honlapján teszi közzé. Mindig a vásárolt áru ellenértékének kiegyenlítésekor érvényes Ð-érték kerül jóváírásra.
 7. Ð-ok a vásárolt termékek ellenértékének teljes körű pénzügyi rendezése után íródnak jóvá a játékos részére. Készpénzes fizetési módú számláknak a vásárlással egyidejűleg történő kifizetése révén a közzétett Ð-értékeknél 5%-kal több Ð kerül jóváírásra. Halasztott fizetési módú számlák ellenértékének a fizetési határidőn belül a Megatherm Kft bankszámláján történő jóváírása, illetve pénztárába való befizetése, vagyis határidőre való kiegyenlítése esetén a közzétett Ð-értékeknél 3%-kal több Dukát kerül a résztvevő számára jóváírásra. A fizetési határidő 10 napos túllépése után Ð nem kerül jóváírásra.
 8. A Ð-ok beváltásáért cserébe kapható ajándékok köre a Megatherm Kft honlapján kerül közzétételre. Az egyes ajándéktárgyak megváltoztatásának jogát a Megatherm Kft fenntartja, azonban hasonló értékű, illetve paraméterű terméket ajánl fel az esetlegesen megszűnő cikkek helyett.
 9. A megszerzett Ð-ok a játék ideje alatt, bármikor beválthatóak az előre meghatározott értékű ajándékokra. A Ð készpénzre nem váltható, beváltására csak a résztvevő jogosult, a Ð át nem ruházható.
 10. A beváltás csak a Megatherm honlapján megtalálható ajándékbeváltó szelvény pontos kitöltésével és a Megatherm Kft valamely telephelyén történő leadásával történhet. A szelvény alapján a Megatherm Kft megrendeli beszállítójától a résztvevő által igényelt ajándéktárgya(ka)t, melyek a Megatherm Kft telephelyére kerülnek kiszállításra. A Megatherm Kft értesíti a résztvevőt, amikor az igényelt ajándék átvehető. A résztvevő az ajándéko(ka)t 3 munkanapon belül átvételi elismervény aláírásával átveheti. Amennyiben a résztvevő az ajándéko(ka)t az értesítéstől számított három napon belül nem veszi át, annak/azoknak további tárolása az ő kockázatára történik.
 11. Az ajándék résztvevő általi átvétele után az ajándékok Ð-értékével csökken Ð-egyenlegük.
 12. A Megatherm Kft minden felelősséget kizár az ajándéktárgyak által okozott esetleges károkért.
 13. Esetleges hibás teljesítés esetén ellenszolgáltatáson a felhasznált Ð-ok száma értendő. Ha az ajándéktárgy kijavítása, vagy kicserélése nem lehetséges, vagy az a Megatherm Kft-nek aránytalan többletköltséget eredményezne, úgy az ellenszolgáltatás arányos leszállítása, illetve elállás esetén az ajándéktárgyra felhasznált Ð-ok, illetve azok arányos részének jóváírása történik a résztvevő egyenlegén. Az ajándéktárgy helyett a résztvevő pénzt semmilyen esetben sem követelhet.
 14. Amennyiben az ajándékbeváltó szelvény benyújtásakor a résztvevőnek lejárt fizetési határidejű számlája van, a Megatherm Kft az ajándéktárgy(ak) megrendelését és kiadását jogosult visszatartani ezen állapot megszűntéig.
 15. A Megatherm Kft ellenőrizheti az ajándéktárgy(ak) átvételére jelentkező személy(ek) képviseleti jogosultságát, valamint személyazonosságát. Az ajándéktárgy(ak) annak a részére kerülnek kiadásra, aki az ajándékbeváltó szelvényt benyújtotta.
 16. Az akcióval kapcsolatos minden információ elérhető a Megatherm Kft honlapján, illetve levélben és telefonon is kérhető információ a következő helyen:
  Megatherm Kft. 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 135.
  Tel: +36 23 372-007
  Fax: +36 23 372-768
  e-mail: ugyfelszolgalat@megatherm.hu

Regisztrációs lap letöltése